Homepage

Ruim 25 jaar stond het maken van teksten in mijn leven op de eerste plaats. Het beeld kwam pas op de tweede of zelfs derde plaats. Er is in die 25 jaar veel veranderd. Het beeld is een veel prominenter plaats in ons leven gaan innemen. Ook in mijn leven.

Zoals het gezegde luidt: ‘Een foto zegt meer dan duizend woorden’. Of, zoals Susan Sontag schreef in On Photography: “Elke foto heeft meerdere betekenissen – in feite is iets in de vorm van een foto zien, het in aanraking komen met een mogelijk object van fascinatie.” Maar het is meer dan dat: het is ook het vastleggen van een moment in het leven, dat uniek is, omdat dat moment zich nooit meer op dezelfde manier en op diezelfde plaats zal voordoen.

Het gaat mij om dat moment. Dat probeer ik – door middel van mijn fotografie – vast te leggen. Onderweg, in de studio, op locatie, van mens en dier.